• Är du skribent, bloggare eller kanske poddare?
  • Vill du åka till Finland för att göra ett reportage, en krönika eller intervjuer?
  • Eller kanske samarbeta med ett finländskt mediahus?
     

Oavsett om du bara vill besöka Finland i några dagar eller stanna där i några månader  kan våra mediestipendier vara något för dig. 
 

VArför?

Finland fyllde 100 år 2017 och vi startade därför en särskild satsning för att förnya bilden av Finland i Sverige.  Projektet pågår under tre år och vi välkomnar ansökningar från flera samhällsområden. 

när kan man söka?  

Vi vill att det ska gå snabbt att planera sin resa och vistelse. Du kan därför söka när som helst under året och du får besked inom tre veckor från att ansökan är insänd.

Vem kan söka?

Stipendierna riktar sig till skribenter, bloggare, poddare, videobloggare med mera. Du ska vara bosatt i Sverige. Stipendierna för samarbetsprojekt kan omfatta nätverk, redaktioner och mediahus med mera. 

VARFÖR MEDIESTIPENDIER?

"Omvärldens intresse för Norden ökar, men våra egna kunskaper om varandra är ofta bristfälliga. Det kan bero på tidsbrist och brist på resurser, men också på avsaknaden av kontakter och en uppdaterad bild av våra nordiska länder.  Vi hoppas att stipendierna kan ge nya perspektiv och öka intresset för det finländska samhälls- och kulturlivet i Sverige."

Stipendierna för korta vistelser riktar sig till den som behöver göra en snabb resa till Finland. Stipendiet täcker rese- och boendekostnader för högst tre dagar. Materialet från vistelsen kan publiceras i valfri media, tidning, blogg, poddradio och så vidare. 

Stipendierna för längre vistelser riktar sig till den som planerar ett längre besök i Finland. Stipendierna täcker merkostnaderna för boende, resor och arbetsplats under högst tre månader. Syftet är att knyta kontakter och ta del av vardagslivet i Finland. 

Stipendierna för samarbete kan även omfatta flera personer. Syftet är att utveckla ett samarbete med finländska mediehus, redaktioner, bloggare etc. Stipendierna täcker framför allt resor mellan Sverige och Finland.

Mediestipendierna ges ut av:
KULTURFONDEN FÖR SVERIGE OCH FINLAND

Fonden har till syfte att främja förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till aktiviteter som ökar kännedom om och kontakt mellan de båda länderna. Fonden har ett brett verksamhetsområde och utdelar bidrag och stipendier samt initierar och driver egna projekt. Mediestipendierna finansieras av fondens svenska utskott.