Mediestipendier
till Finland

______________________________________________
 

Arbetar du som skribent, bloggare eller kanske poddare? Vill du åka till Finland för att göra ett reportage, en krönika eller intervjuer? Eller kanske samarbeta med ett finländskt mediahus? Behöver du bara besöka Finland i några dagar eller stanna där i några månader?
Då kan våra mediestipendier vara något för dig. 

VAD?

Finland fyllde 100 år 2017 och vi startade därför en särskild satsning för att väcka intresset för Finland i Sverige. Projektet pågår under treårstid  och vi välkomnar ansökningar från flera samhällsområden. 

när?  

Vi vill att det ska gå snabbt att planera sin resa och vistelse. Du kan därför söka när som helst under året och du får besked inom tre veckor från att ansökan är insänd. Kontakta oss gärna så berättar vi mer! 

för vem? 

Stipendierna riktar sig till skribenter, bloggare, poddare, videobloggare med mera. Du ska vara bosatt i Sverige. Stipendierna för samarbetsprojekt kan omfatta nätverk, redaktioner och mediahus med mera. 

VARFÖR MEDIESTIPENDIER?

"Omvärldens intresse för Norden ökar, men våra egna kunskaper om varandra är ofta bristfälliga. Det kan bero på tidsbrist och brist på resurser, men också på avsaknaden av kontakter och en uppdaterad bild av våra nordiska länder.  Vi hoppas att stipendierna kan ge nya perspektiv och öka intresset för det finländska samhälls- och kulturlivet i Sverige."

Stipendierna för korta vistelser riktar sig till den som behöver göra en snabb resa till Finland. Stipendiet täcker rese- och boendekostnader för högst tre dagar. Materialet från vistelsen kan publiceras i valfri media, tidning, blogg, poddradio och så vidare. 

Stipendierna för längre vistelser riktar sig till den som planerar ett längre besök i Finland. Stipendierna täcker merkostnaderna för boende, resor och arbetsplats under högst tre månader. Syftet är att knyta kontakter och ta del av vardagslivet i Finland. 

Stipendierna för samarbete kan även omfatta flera personer. Syftet är att utveckla ett samarbete med finländska mediehus, redaktioner, bloggare etc. Stipendierna täcker framför allt resor mellan Sverige och Finland.

AKTUELLT

Novus-undersökning "Svenskarnas bild på Finland"


Vad är det första du tänker på när du tänker på Finland? Enligt en pinfärsk studie från Novus tänker de flesta svenskar på bastu, sjöar och Helsingfors när de tänker på Finland. Läs mer om undersökningen hos Finlandsinstitutet. 

Läs hela inlägget »

Händer i Helsingfors

Seminarium: Liv till varje pris
Legaliserad eutanasi finns idag i ett tiotal länder och allt fler länder överväger att införa laglig dödshjälp. Frågan har också aktualiserats i Finland och Sverige men hur frågan handhas skiljer länderna åt.

Den medborgardrivna frågan om eutanasi har brutit politisk mark i Finland i och med ett medborgarinitiativ som på rekordfart samlade de stadgade 50 000 namnunderskrifterna.  Eutanasi har debatterats i riksdagen och nu har social- och hälsovårdsutskottet frågan på sitt bord. En undersökning av YLE antyder att nästan sex av tio riksdagsledamöter stödjer dödshjälp. En opinionsmätning förra året visade att också 73 procent av finländarna är positiva.

Läs hela inlägget »

KULTURFONDEN FÖR SVERIGE OCH FINLAND

Fonden har till syfte att främja förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till aktiviteter som ökar kännedom om och kontakt mellan de båda länderna. Fonden har ett brett verksamhetsområde och utdelar bidrag och stipendier samt initierar och driver egna projekt. Mediestipendierna finansieras av fondens svenska utskott.