Novus-undersökning "Svenskarnas bild på Finland"


Vad är det första du tänker på när du tänker på Finland? Enligt en pinfärsk studie från Novus tänker de flesta svenskar på bastu, sjöar och Helsingfors när de tänker på Finland. Läs mer om undersökningen hos Finlandsinstitutet.