"Omvärldens intresse för Norden ökar, men våra egna kunskaper om varandra är ofta bristfälliga. Det kan bero på tidsbrist och brist på resurser, men också på avsaknaden av kontakter och en uppdaterad bild av våra nordiska länder.  Med mediestipendierna vill vi underlätta för media i Sverige att få nya kontakter i Finland och ökad kunskap om det finländska samhälls- och kulturlivet."

  • Är du skribent, bloggare eller kanske poddare?
  • Vill du åka till Finland för att göra ett reportage, en krönika eller intervjuer?
  • Eller kanske samarbeta med ett finländskt mediahus eller en finländsk kollega


Då kan våra mediestipendier vara något för dig! 

Om du  vill åka till Finland och Åland för att exempelvis skriva en bok, göra en dokumentärfilm eller fotoutställning etc, så hänvisas du söka aktivitetsbidrag eller vistelsestipendier hos Kulturfonden för Sverige och Finland. 

Angående våra stipendier och coronaviruset

Corona-viruset covid-19 slår för närvarande hårt mot våra samhällen. Som en konsekvens av det är gränserna mellan Sverige och Finland satt under starka restriktioner, vänligen följ myndigheternas instruktioner. 

På grund av Covid-19 krävs det ingen resa till Finland för att beviljas ett samarbetsstipendium. 
 
Planering av reportageresor, vistelser och samarbeten för genomförande senare under hösten och därefter kan sökas redan nu. Om ni beviljas ett stipendium/bidrag och restriktionerna förlängs, så får ni givetvis uppskov för att nyttja det när så är möjligt. Sänd i så fall en e-post till sverige@kulturfonden.net för att meddela oss.
 
Förutom att göra reportage om händelser i Finland, så vill vi även framhålla att Åland omfattas av våra mediestipendier.
 
Vid vistelse i Helsingfors vill vi också tipsa om Hanaholmen som är en konferens- och hotellanläggning med ett särskilt svensk-finländskt kulturcentrum.  För mer information se www.hanaholmen.fi

VArför?

Med stipendierna vill vi förnya det journalistiska intresset i Sverige för det politiska skeendet och samhälls- och kulturlivet i Finland. Mediestipendierna startades när Finland fyllde 100 år 2017.

när kan man söka?  

Vi vill att det ska gå snabbt att planera sin resa och vistelse. Du kan därför söka när som helst under året och du får besked inom tre veckor från att ansökan är insänd. Viss avvikelse kan ske under jul och sommar och övriga semestertider. 

Vem kan söka?

Stipendierna riktar sig till skribenter, bloggare, poddare, videobloggare med mera. Du ska vara bosatt i Sverige. Stipendierna för samarbetsprojekt kan omfatta nätverk, redaktioner och mediahus med mera. 

Resestipendierna är för dig som behöver göra en snabb resa till Finland för till exempel ett reportage eller interjuv. Stipendiet täcker rese- och boendekostnader för högst fem dagar och beviljas enligt fast schablon. 

Stipendierna för längre besök är till dig som planerar ett längre besök i Finland för att till exempel jobba vid en  redaktion.  Stipendierna täcker merkostnaderna för boende, resor och arbetsplats.

Stipendierna för samarbete kan även omfatta flera personer. Syftet är att utveckla ett samarbete med finländska mediehus, redaktioner, enskilda journalister bloggare och så vidare. Resa till Finland krävs inte. 

Mediestipendierna är ett initiativ av
KULTURFONDEN FÖR SVERIGE OCH FINLAND

Fonden har till syfte att främja förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till aktiviteter som ökar kännedom om och kontakt mellan de båda länderna. Fonden har ett brett verksamhetsområde och utdelar bidrag och stipendier samt initierar och driver egna projekt. Mediestipendierna finansieras av fondens svenska utskott.