Kontakt

Kontakta oss gärna per e-post om du har frågor kring våra stipendier eller om du behöver tips och råd kring din reportageresa till Finland. 
 

MEDARBETARE

Anni Heikka
Fondkoordinator och projektledare
073 544 79 19
anni@kulturfonden.net


Anni arbetar som fondkoordinator och projektledare på Kulturfonden för Sverige och Finland och ansvarar även för mediestipendierna.  Hon har lång erfarenhet av bilateralt samarbete. Anni har sin bakgrund inom socialt arbete och har bland annat arbetat på Finlands ambassad i Stockholm. 

Förutom arbetet på fonden är Anni engagerad inom hållbarhetsfrågor. 

Mats Wallenius 
Fonddirektör
070 961 14 08
mats@kulturfonden.net

Mats har under mer än 20 år haft uppdrag i olika kulturfonder mellan två eller flera nordiska länder. Under åren 1999 – 2006 var Mats först specialrådgivare och därefter direktör för Nordiska kulturfonden i Köpenhamn. Under Mats tid i fonden slutfördes bland annat ett stort forskningsprojekt om nordisk kulturpolitik.

Under åren 2008 – 2010 ingick Mats i regeringens nationalkommitté för Märkesåret 1809, markeringen av att det var 200 år sedan Finland och Sverige blev två länder. År 2010 tilldelades han Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden. Mats har varit ledamot i styrelsen för Statens kulturråd under åren 2008-2013.

Mats var initiativtagare till Tandem Forest Values, Sveriges officiella gåva till 100 åriga Finland 2017. 

KONTAKT