Arbetsresa

De längre stipendierna riktar sig till dig som vill vistas under en längre sammanhållande tid i Finland, minst en månad och högst tre månader. Syftet med detta stipendium är att ge möjlighet för att skapa kontakter i Finland och komma närmare det finländska vardagslivet genom att till exempel jobba vid en finländsk redaktion eller liknande. 

Stipendiet är  cirka 25 000 kr/månad och täcker merkostnaderna för boende och resor samt arbetsplats i Finland. Det täcker inte lönekostnader. Utbetalningen sker månadsvis i förskott. 

Under fliken FAQ finner du mer information om mediestipendierna.

HUR GÖR JAG ANSÖKAN?

Ansökningsportalen är öppen året runt och ansökningarna behandlas löpande av fondens sekretariat i Sverige. Du får svar inom tre veckor från att ansökan är insänd, förutom under sommarmånaderna och kring jul och nyår. 

Till ansökan ska bifogas CV och tidigare publicerade arbeten. 

VAD FINNS DET FÖR KRITERIER?

1. Du ska vara bosatt i Sverige och arbeta inom media i en eller annan form

3. Du ska ha varit publicerad eller aktivt medverkat i svensk media under de tre senaste åren

3. Du ska motivera varför du vill vistas under en längre tid i Finland

4. Du ska ha en plan för var du kommer bo och ha din arbetsplats 

4. Du ska ha en plan för hur materialet från din vistelse i Finland skall publiceras i svensk media
 

EFTER BESLUTET

Bidraget ska användas enligt ansökan och redovisas inom en månad från vistelsen. Till redovisningen bifogar du kvitton för dina resekostnader  samt kostnader för arbetsplats. 

Det mest intressanta för oss är innehållet av vistelsen, de artiklarna du kanske har skrivit och de samarbeten som föddes samt dina egna reflektioner kring tiden i Finland. 

Om resan  inte genomförts enligt ansökan är du/ni bli skyldiga att återbetala stipendiet.

Information om beviljad ansökan och belopp samt slutrapport är offentlig och kan komma att presenteras på fondens hemsida.