Kortare vistelse

De kortare stipendierna riktar sig till dig som behöver göra snabb resa till Finland för att göra ett reportage, intervjuer, krönika eller annat material för publicering.  Stipendiet innefattar högst tre dagars vistelse i Finland och är max 10 000 kronor per person. Det täcker inte lönekostnader, utan endast kostnader för resor och övernattning. Stipendiet utbetalas i förskott. 

Under fliken Frågor & svar finner du mer information om mediestipendierna.

HUR GÖR JAG ANSÖKAN?

Stipendieansökningar behandlas löpande av fondens sekretariat i Sverige och du får svar inom tre veckor från att ansökan är insänd, förutom under sommarmånaderna och kring jul och nyår. 

Till ansökan ska bifogas CV (obligatoriskt) och exempel på tidigare publicerade arbeten. 

VAD FINNS DET FÖR KRITERIER?

1. Du ska vara bosatt i Sverige och arbeta med media i en eller annan form

3. Du ska ha varit publicerad eller aktivt medverkat i svensk media under de tre senaste åren

3. Du ska ha en plan för hur materialet från din vistelse i Finland skall publiceras i svensk media

EFTER VISTELSEN

Bidraget ska användas enligt ansökan och redovisas inom en månad från vistelsen. Till redovisningen bifogar du kvitton från dina rese- och boendekostnader.

 Om resan inte genomförts eller inte genomförts enligt ansökan är du/ni bli skyldiga att återbetala stipendiet.

Information om beviljad ansökan och belopp samt slutrapport är offentlig och kan komma att presenteras på fondens hemsida.