Resestipendium

De kortare stipendierna riktar sig till dig som vill göra en snabb resa till Finland för att göra ett reportage, intervjuer, krönika eller skaffa annat material för publicering.

Stipendiet innefattar högst tre dagars vistelse i Finland och är på max 10 000 kronor per person. Det täcker inte lönekostnader, utan endast kostnader för resor och övernattning. Stipendiet utbetalas i förskott. 
 

HUR GÖR JAG ANSÖKAN?

Stipendieansökningar behandlas löpande av fondens sekretariat i Sverige och du får svar inom tre veckor från att ansökan är insänd, förutom under sommarmånaderna och kring jul och nyår. Ansökan lämnas här

Till ansökan ska bifogas CV (obligatoriskt) och exempel på tidigare publicerade arbeten. 

VEM KAN SÖKA ETT MEDIESTIPENDIUM?

1. Du ska vara bosatt i Sverige och arbeta med media i en eller annan form

3. Du ska ha varit publicerad eller aktivt medverkat i svensk media under de tre senaste åren

3. Du ska ha en plan för hur materialet från din vistelse i Finland skall publiceras i svensk media

VI ÄR TVÅ PERSONER, SKA VI SÖKA VAR FÖR SIG?

Om ni är till exempel en journalist och en fotograf så kan ni välja att antingen söka var för sig eller göra en gemensam ansökan. 

HUR RAPPORTERAR JAG?

Bidraget ska användas enligt ansökan och redovisas inom en månad från vistelsen. Till redovisningen bifogar du kvitton från dina rese- och boendekostnader. Redovisningen görs på ansökningsportalen. 

Det som är mest intressant för oss är själva reportaget eller artikeln. Om den inte är klar när du redovisar ska du skicka den till oss senare. 

Om resan inte genomförs enligt ansökan är du/ni bli skyldiga att återbetala stipendiet.

Information om beviljad ansökan och belopp samt slutrapport är offentlig och kan komma att presenteras på fondens hemsida.