Samarbetsprojekt

Stipendierna  för samarbetsprojekt syftar till att initiera ett samarbete mellan medieföretag och redaktioner, men även arbetsgrupper och enskilda personer, vars syfte är att skapa ökade kontakter med Finland. Det skall finnas en utsedd och ansvarig projektledare i Sverige som även är den som söker bidraget. 

Bidraget är högst 50 000 kronor per projekt. Beviljat belopp utbetalas i förskott. 

På grund av Covid-19 krävs det ingen resa till Finland för att beviljas ett samarbetsstipendium. 

Under fliken Frågor & svar finner du mer information om mediestipendierna i generellt.

HUR GÖR JAG ANSÖKAN?

Ansökan behandlas löpande av fondens sekretariat i Sverige och du får svar inom tre veckor från att ansökan är inlämnad, förutom under sommarmånaderna och andra helger. 

Till ansökan ska bifogas CV och tidigare publicerade arbeten från den som är projektledare. 

VAD ÄR KRITERIERNA?

1. Du ska vara bosatta i Sverige och arbeta med media i en eller annan form 

3. Du ska ha varit publicerad eller aktivt medverkat i svensk media under de tre senaste åren

4. Du ska ha en plan för hur samarbetet skall påbörjas och utvecklas

EFTER BESLUTET

 Om projektet inte genomförs eller inte genomförs enligt ansökan är du skyldig att återbetala pengarna.

En redovisning ska skickas en månad efter projektets avsluts. Instruktioner för redovisning följer med beslutsbrevet. 

Information om beviljad ansökan och belopp samt slutrapport är offentlig och kan komma att presenteras på fondens hemsida.